Car detailing centre - Bigfoot

ما عادی را به عجیب تبدیل می کنیم. تکنسین های بسیار متخصص ما همیشه برای دستیابی به نتایج عالی هستند.

Car detailing centre - Bigfoot

ما عادی را به عجیب تبدیل می کنیم. تکنسین های بسیار متخصص ما همیشه برای دستیابی به نتایج عالی هستند.

آکادمی آموزش BIGFOOT CENER

rupes compounds-and-polishes | دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۱۷ ب.ظ

ما یک شرکت هستیم که به برنامه بهبود مستمر باور دارد و از این رو هر یک از اعضای تیم ما هر ساله در هر نوآوری جدید یا معرفی نوآوری جدید برای حفظ تصویر شرکت در حین ارائه بهترین نتایج ممکن، آموزش دیده اند.

ما تنها مرکز آموزش تایید شده در منطقه است بنابراین می توانید مطمئن باشید ما یک برنامه آموزشی استاد کلاس استاندارد برای شما و کارکنان شما ارائه می دهیم و همچنین به شما در ارائه استراتژی تجاری به عنوان ماژول نگهداری برای شما و شرکت شما کمک می کنیم مشتریان خود و افزایش سودآوری.